Sponsored Ads

สนุก คอมพิวเตอร์

07 กรกฎาคม 2565

รีวิว คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ตามติดข่าวสาร อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆที่น่าสนใจ

iTnews - Technology

07 กรกฎาคม 2565

iTnews

รับออกแบบและดูแลเว็บไซด์โดย Webmaster มืออาชีพ กับประสปการ์ณ 15 ปี ในการสร้างและดูแลเว็บไซต์
ด้วยราคาสุดประหยัด ราคาเริ่มต้นที่ 3500 

ติดต่อสอบถาม Email choochoo1503@gmail.com tel.0918782814 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ  audit information technology

   ด้วยแนวโน้มทิศทางของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ การควบคุมภายใน (Internal Control) ในแนว Proactive กำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรทุกองค์กรที่ใช้ระบบสารสนเทศ ต้องนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

   ในรายละเอียดของการตรวจสอบ และ การควบคุมภายในนั้น หัวใจสำคัญก็คือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งระบบปฏิบัติการที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้น Microsoft Windows 2008 R2 Server หรือ Microsoft Windows Server 2012 ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ก็มักจะใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX ของ SUN หรือ HP (Solaris และ HP/UX ตามลำดับ) ตลอดจนระบบปฏิบัติการ Linux ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการเหล่านี้จำเป็นต้องมีมาตรฐานอ้างอิงว่าระบบปลอดภัยอยู่ในขั้นที่เราสามารถไว้ใจได้ในระดับหนึ่งหรือเรียกว่า Risk Acceptance Level

 

   ดังนั้น เราควรจะประเมินความเสี่ยงของระบบโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบทางเทคนิคเรียกว่า "Vulnerability Assessment (V/A)" โดยปกติแล้วมีโปรแกรม V/A Scanner หลายตัวที่สามารถช่วยทำให้งานตรวจสอบง่ายขื้น

 

   มาตรฐานในการตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับระบบความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ มาตรฐาน SANS/FBI Top 20 ที่มีมาตั้งแต่ปี 2000 ขณะนี้ SANS/FBI Top 20 ล่าสุดได้มีการปรับปรุงมา 4 ครั้ง และ ครั้งสุดท้ายปรับปรุงในปี 2009 เรียกว่า SANS Top 20 2009 โดยแบ่งออกเป็นการเตือนช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows 10 ช่องโหว่ และ การเตือนช่องโหว่ระบบปฏิบัติการ UNIX/ Linux อีก 10 ช่องโหว่ (รายละเอียดดูที่ http://www.sans.org/top20 )

 

   ในปัจจุบันทาง SANS จำเป็นต้องปรับข้อมูลการเตือนช่องโหว่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพราะการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม (Worm) และ แฮกเกอร์รุ่นใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น Blaster Worm, Slammer Worm, Nachi Worm และ JPEG Processing (GDI+) Exploit Worm เป็นต้น

มาตรฐานในการตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับระบบความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (10 ช่องโหว่)

 

1. ช่องโหว่ของ Web Server และ Services วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   โดยปกติเรามักติดตั้ง Web Server หรือ HTTP Server ในแบบ Default คือไม่ได้แก้ไขค่าเริ่มต้นต่างๆ ที่มากับตัว Web Server ทำให้เกิดช่องโหว่ที่แฮกเกอร์ สามารถนำมาใช้ได้ ระบบของเราอาจเกิดปัญหาเช่น ปัญหา DoS Attack ทำให้ Web Server ไม่สามารถทำงานได้ หรือปัญหาการถูกโจมตีจนแฮกเกอร์สามารถ "ยึด" หรือ "Compromised" เครื่อง Web Server ของเราได้ และ สามารถเปลี่ยนหน้าเว็บเพ็จ ตลอดจนสามารถก๊อบปี้ไฟล์ข้อมูลของเราได้ด้วย

   ช่องโหว่มักเกิดขึ้นเป็นประจำกับ Web Server IIS ของ Microsoft Windows NT/2000 ปกติเป็นเวอร์ชัน 3.0, 4.0 และ 5.0 ตามลำดับ สำหรับเวอร์ชัน 6.0 ที่มากับ Windows Server 2008 มีการปิดกั้นช่องโหว่ต่างๆ มาอย่างดีเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ สำหรับ Apache Web Server ที่ทำงานบน Microsoft Windows ก็มีช่องโหว่เช่นกัน

วิธีการแก้ปัญหา

   การลง "Patch" "Hotfix" หรือ อัพเดท Services Pack ล่าสุดของไมโครซอฟท์ เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหานี้

การติดตั้ง "Host-based IDS/IPS" ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การติดตั้ง "Network-based IDS/IPS" ในลักษณะ In-line ก็สามารถช่วยได้

การเปลี่ยนแปลงค่า Default ต่างๆ หลังการติดตั้งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเช่นกัน รวมถึงการเก็บ Log File ในลักษณะ Remote Log โดยส่ง Log ไปเก็บที่ "Centralized Log Server" ก็เป็นแนวคิดที่ดีเพื่อเราสามารถจะตรวจสอบได้ภายหลังจากการโจมตีโดยไวรัสหรือแฮกเกอร์ การเปลี่ยนจาก IIS 5.0 มาใช้ IIS 6.0 ก็เป็นแนวทางที่ดี แต่ต้องดูเรื่อง "Compatibility" ของ Web Application ด้วย

 

2. ช่องโหว่ของ Windows Workstation Services วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   ระบบปฏิบัติการ Windows 2008 Server และ Windows XP เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะเปิดบริการ Workstation Services โดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้ว Workstation Services นั้น ใช้ในการติดต่อกันเองระหว่างเครื่องที่เป็น Workstation Platform ด้วยกันเพื่อปฏิบัติตาม "Request" ต่างๆ เช่นผู้ใช้ต้องการเข้าถึง "Resources" ของระบบเช่นเข้ามา "map network drive" ผ่านทางโปรโตคอล SMB

   ปัญหาก็คือ Workstation Service มีช่องโหว่ช่องใหญ่ที่เราเรียกว่า "Stack-based buffer overflow" ซึ่งสามารถถูกโจมตีจาก "Remote Client" ได้ตลอดเวลา ถ้าเราไม่ทำการ "Harden" หรือปิดช่องโหว่ให้กับ Workstation Service (ข้อมูลเพิ่มเติมของช่องโหว่นี้ไมโครซอฟท์ได้กำหนดเป็นช่องโหว่รหัส MS03-049 สำหรับ Microsoft Windows 2000 และช่องโหว่รหัส MS03-043 สำหรับ Microsoft Windows XP)

วิธีการแก้ปัญหา

   สำหรับ Windows XP ให้ลง Services Pack 2 และ ก่อนลง Services Pack 2 ให้ลองลงกับเครื่องที่ไม่สำคัญก่อนที่จะลงในเครื่องที่มีข้อมูลสำคัญ (ถ้ามีเครื่องเดียวก็ให้ Backup ข้อมูลไว้ก่อน)

   สำหรับ Windows 2000 ให้ติดตั้ง "Patch" ล่าสุดก็คือ MS03-049 ตลอดจนปิด Port หมายเลข 139/TCP และ 445/TCP ที่บริเวณ Network Perimeter ขององค์กรเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์เจาะผ่านทาง 2 Port นี้ หรือใช้ TCP/IP Filtering ที่มากับ Windows 2000 อยู่แล้วในการป้องกัน Port ดังกล่าว

 

3. ช่องโหว่ของ Windows Remote Access Services วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   การเข้าถึง Windows Platform ผ่านทาง Remote นั้นมีหลายทางไม่ว่าจะเป็นการ map network drive ผ่านโปรโตคอล SMB ด้วย Port TCP 139 หรือ Port TCP 445 หรือ การพยายาม Remote เข้ามาที่ Windows Platform โดยไม่ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็สามารถเข้ามายัง Share Resource ต่างๆ ได้โดยวิธีที่เราเรียกว่า "Anonymous Logon" หรือ "Null Session Attack" โดยผ่านทาง IPC (Inter Process Communication) โดยใช้คำสั่ง net use \\\\ipc$ "" /user: "" ที่ command prompt ก็สามารถติดต่อกับ Share ต่างๆ ในเครื่องเป้าหมายได้โดยไม่ต้องรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเครื่องเป้าหมาย ซึ่งแฮกเกอร์นิยมใช้วิธีนี้ในการจู่โจมระบบอยู่เป็นประจำ

   ไวรัส Blaster/Nachi/Welchia Worm ก็ชอบใช้ช่องโหว่ของ RPC (Remote Procedure Call) Service ผ่านทาง Port TCP 135 ในการโจมตี Windows Platform ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้เครื่องเราถูกยึดโดยแฮกเกอร์ หรือ restart โดยไม่มีเหตุผลจากการถูกโจมตีแบบ "DoS Attack"

วิธีการแก้ปัญหา

   ทำการติดตั้ง "Service Packs" และ "Hot Fix" ล่าสุดให้กับระบบปฏิบัติการ Windows ในทุกเวอร์ชั่นที่เราใช้งานอยู่ โดยเฉพาะ Windows XP SP2 มีการเปลียนพฤติกรรมของโปรโตคอล RPC ซึ่งถูกตั้งค่าให้มีความปลอดภัยสูงเป็นค่าโดยกำหนด (Default) แตกต่างจาก Windows XP SP 1 และ Windows ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้

   การปิด "Default share C$ D$" และการแก้ไขค่า "Restrict Anonymous" ใน Registry ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา ในกรณีที่ไม่ได้ลง Patch หรือติดตั้ง Patch ไม่ครบถ้วน

* หมายเหตุ

Windows 98 และ Windows NT 4 Workstation นั้น ไมโครซอฟท์ประกาศเลิก support แล้วและ Windows NT 4 Server จะเลิก support ในปลายปี 2547

 

4.ช่องโหว่ของ Microsoft SQL Server (MSSQL) วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   หากเราใช้งาน RDBMS ตัวอื่นเช่น Oracle หรือ IBM DB2 ก็อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ถ้าเราใช้ Microsoft SQL Server ของไมโครซอฟท์ ช่องโหว่นี้มีผลกระทบรุนแรงกับระบบของเราโดยตรง ในเดือนพฤษภาคมปี 2546 และ เดือนมกราคม 2547 แฮกเกอร์ได้ปล่อย SQL Worm ออกมาก่อกวนในอินเทอร์เน็ต 2 ตัวได้แก่ SALSnake/SPIDA Worm และ SQL-Slammer/SQL-Hell/SQL-Sapphire Worm ตามลำดับ

   การโจมตีของ Worm จะกระทำที่ Port 1433 และ 1434 โดยทำให้เกิด Traffic มหาศาลจนระบบเครือข่ายหนาแน่น และ ทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด บางทีระบบอาจล่มไปเลยก็มี Worm อาศัยช่องโหว่ของ "Default" System Admin account หรือ "sa" account ซึ่งปกติจะไม่มี password (Blank password) และ อาศัยช่องโหว่ "Buffer Overflow" ของตัว SQL Server Resolution Services ผ่านทาง Port UDP 1434

   Microsoft Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) หรือ ที่เรานิยมเรียกกันว่า "SQL Server Lite" ก็มีช่องโหว่เช่นกัน ซึ่งหลายคนมักมองข้ามในจุดนี้ นึกว่าเกิดช่องโหว่เฉพาะ Microsoft SQL Server เท่านั้น นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะ MSDE 2000 จะติดตั้งหรือมากับ Visual Studio.NET, ASP.NET Web Matrix Tool, Office XP (อันตรายที่สุดเพราะมักมีในทุกเครื่อง), Access 2002 และ Visual Fox Pro 7.0/ 8.0

วิธีการแก้ปัญหา

   ทำการติดตั้ง "Service Packs" และ "Hot Fix" ล่าสุดให้กับ Microsoft SQL Server และ MSDE2000 ในทุกเวอร์ชั่นที่เราใช้งานอยู่ รวมถึง การปิดบริการ SQL MSDE Monitor Service ที่ Port UDP

 

5. ช่องโหว่ของระบบ Windows Authentication

   การเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows นั้น เราต้องทำการ "Login" หรือ "Authen" เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เสมอ ซึ่งบ่อยครั้งกลับกลายเป็นช่องโหว่ให้กับแฮกเกอร์และโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ เนื่องจากมีการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป (บางครั้งไม่มีรหัสผ่านเลยด้วยซ้ำ) หรือ รหัสผ่านนั้นสั้นเกินไป (รหัสผ่านควรจะมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร) บางครั้งก็ใช้รหัสผ่านที่ถูกตั้งค่าโดยกำหนด (Default) หลังจากการติดตั้ง และ ไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านเลยก็มี ในหลายกรณีที่ถูกแฮกเกอร์โจมตี

   ระบบปฏิบัติการ Windows นั้น เก็บรหัสผ่านโดยวิธีการเก็บ "Hash" ของรหัสผ่าน (ไม่ได้เก็บรหัสผ่านโดยตรง) "Hash" คือข้อมูลที่มีความยาวเฉพาะตัว ซึ่งจะเท่ากันหมดในทุกรหัสผ่านเนื่องจากผ่านการ "Hash" มาแล้ว ทำให้แฮกเกอร์เดาได้ยากว่ารหัสผ่านที่เป็น Plain Text นั้นมีค่าเป็นอย่างไร และ เวลาที่ Windows ส่งรหัสผ่านข้ามระบบเครือข่าย Windows ก็จะใช้รหัสผ่านที่เก็บในรูป "Hash" หรือ "Message Digest" ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Windows Client และ Windows Server ดังนั้น การดักจับรหัสผ่านหรือการใช้โปรแกรมจำพวก "SNIFFER" เช่น "Ethereal" จึงไม่สามารถเห็นรหัสผ่านตรงๆ ได้ ต้องมีการแกะจากค่า "Hash" ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับแฮกเกอร์ที่ยังไม่มีความรู้ลึกมากนัก

   แต่แฮกเกอร์ที่มีความรู้เชิงลึก ได้ค้นพบช่องโหว่ของการใช้ "Hash Function" กับการเก็บค่า Hash ของรหัสผ่าน โดยพบว่าวิธีการเข้ารหัสของ Windows โดยใช้ "Hash Function" นั้น ง่ายเกินไป และ ง่ายพอที่แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบได้

   ดังนั้นไมโครซอฟท์ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยจากเดิมใช้วิธีที่เรียกว่า "LM" Algorithm ก็เปลี่ยนเป็น "NTLM" และ "NTLM2" Algorithm ตามลำดับ แต่ก็ยังไม่วายตั้งค่าโดยกำหนด (Default) เป็น "LM" Algorithm เพื่อจะได้ "Backward Compatible" กับ Windows Client เวอร์ชันเก่าๆ เช่น Windows 95/98 เป็นต้น โดยตั้งไว้กับ Windows NT/2000 และ XP (ยกเว้น Windows 2003)

   รหัสผ่านที่ถูกดักจับโดยโปรแกรม SNIFFER สามารถเข้ามาถอดรหัสได้โดยง่ายโดยใช้โปรแกรม เช่น โปรแกรม LC6 หรือ โปรแกรม CAIN ซึ่งถ้าใช้ "LM" Algorithm ก็จะยิ่งง่ายและถอดรหัสได้อย่างรวดเร็ว สำหรับ "NTLM" Algorithm โปรแกรม และ "NTLM2" Algorithm ก็สามารถถอดได้เช่นกัน แต่จะใช้เวลามากกว่าแบบ "LM" Algorithm โปรแกรมหลายเท่าตัว ถ้าตั้งรหัสผ่านอย่างรัดกุม การถอดรหัสก็จะยากและใช้เวลามากเสียจนแฮกเกอร์ไม่สามารถที่จะถอดรหัสได้สำเร็จ

วิธีการแก้ปัญหา

   ก่อนอื่น รหัสผ่านต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอต่อการถอดรหัส กล่าวคือ ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร ใช้อักษรตัวเล็กตัวใหญ่และตัวเลขตลอดจนอักษระพิเศษผสมผสานกัน รหัสผ่านที่ดีไม่ควรอยู่ใน Dictionary และ ไม่ควรเดาได้ง่ายๆ นั่นหมายความว่าไ เราไม่ควรตั้งค่าให้มีความเกี่ยวพันกับตัวเราเช่น วันเกิด หรือ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

การบังคับนโยบายควบคุมรหัสผ่าน (Password Security Policy) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรปฏิบัติโดยฝ่ายสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับการสนับสนุนนโนบายจากผู้บริหารระดับสูงด้วย

   การปิดระบบเข้ารหัสแบบ "LM" Algorithm แล ะหันมาใช้ NTLMV2 Algorithm แทน ก็เป็นทางออกที่ดี แต่ระวังจะมีผลกระทบกับ Windows Client เวอร์ชันเก่าๆ ได้แก่ Windows 95/98 เป็นต้น (เพราะ Windows 95/98 ไม่สามารถใช้การเข้ารหัสแบบ NTLMV2 Algorithm ได้) 

 

6. ช่องโหว่ของ Web Browsers บน Windows วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   Internet Explorer (IE) Web browser เป็นช่องทางที่โปรแกรมไม่หวังดีต่างๆ สามารถหลุดรอดเข้ามาในเครื่องของเราได้อย่างง่ายดาย แค่เพียงเราเผลอเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการติดตั้งโปรแกรม "Trojan" ในหลากหลายรูปแบบ รอให้เราเข้าไปคลิ๊กหรือดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าว มาโดยไม่ได้ตั้งใจ บางครั้งเรายังไม่ได้คลิ๊ก หรือ กดปุ่มดาวน์โหลด แต่ โปรแกรมมุ่งร้าย หรือ MalWare ต่างๆ ก็จะสามารถติดตั้งบนเครื่องของเราได้ เนื่องจากช่องโหว่ของ IE Web browser นั้นมีหลายช่องโหว่ที่แฮกเกอร์สามารถเลือกโจมตีได ้

   โดยปกติแล้ว ผู้ใช้มักจะไม่ค่อยสนใจลง "Patch" ให้กับ IE Web browser และ patch ก็มักใช้เวลานานกว่าจะออกมาจากไมโครซอฟท์ ทำให้ช่วงเวลาที่ Patch ยังไม่ออก (Zero-day) กลับกลายเป็นช่วงเวลาอันตรายที่เราต้องใช้ IE Web Browser ท่องเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง

หากองค์กรไม่มีนโยบายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปัญหาช่องโหว่ของ IE Web Browser ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ก็ยังคงใช้ IE Web Browser ในการท่องเว็บไซต์กันทั้งนั้น การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เช่น "Phishing" ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งก็อาศัยช่องโหว่ ของ IE Web Browser เช่นเดียวกัน โปรแกรม "SpyWare" และ "Adware" ต่างๆ ก็นิยมใช้ ช่องโหว่ของ IE Web Browser ในการ "load" ตัวเองเข้าสู่ระบบของเราด้วย

สำหรับ Netscape, Mozilla และ Opera Web Browser ก็มีช่องโหว่เช่นกันแต่มีจำนวนน้อยกว่าของ IE Web Browser 

วิธีการแก้ปัญหา

   ก่อนอื่นต้องติดตั้ง Service Pack ล่าสุดให้กับ Windows ที่เราใช้อยู่ และติดตั้ง "patch" หรือ Hot Fix ล่าสุดด้วย (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ IE Browser)

การกำหนดนโยบายการใช้งาน Web Browser อย่างเข้มงวดและปลอดภัย โดยตั้งค่ากำหนดบังคับไว้ที่ Web Browser ก็สามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้ใช้อาจจะรู้สึกไม่สะดวกบ้างในการท่องเว็บไซต์ยกตัวอย่างเป็นการ Disable active X เป็นต้น

เราสามารถทำให้ IE มีความปลอดภัยสูงขึ้นจากการตั้งค่า "Options" ต่างๆ ที่อยู่ใน Tools Menu โดยเฉพาะค่าที่เกี่ยวกับการทำงานของ ActiveX ควรตั้งค่าไว้อย่างระมัดระวัง เช่น ควรจะ Disable การ Download Active X Control และ สำหรับ Microsoft VM ให้เลือก "High Security for JAVA Permission" ด้วย

 

7. ช่องโหว่ของ File Sharing Applications วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   โปรแกรมประเภท P2P หรือ Peer to Peer กำลังฮิตกันทั่วโลก มักจะเปิดช่องโหว่ให้กับระบบ Windows ที่เราใช้งานอยู่ โดยเฉพาะการใช้งานในลักษณะ Windows Client โดยโปรแกรม P2P สามารถ Download และ Upload file ต่างๆ ได้อย่างอิสระ

นับตั้งแต่มีคนคิดโปรแกรม Napster เป็นต้นมา โปรแกรมประเภทนี้ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นโปรแกรม Kazaa, eDonkey2000 และ eMule นอกจากจะทำให้เกิดช่องโหว่กับ Windows แล้ว ยังทำให้ Bandwidth ของระบบเครือข่ายลดลงอย่างมาก ทำให้ช้าลงจนบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในวันนี้

วิธีการแก้ปัญหา

   องค์กรต้องกำหนด "Security Policy" สำหรับการใช้งาน โปรแกรมประเภท P2P ให้เข้มงวดและคอยตรวจสอบการ Download Contents ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เพราะโปรแกรม P2P มักจะ Download โปรแกรมและหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธ์อยู่เสมอ

ทางแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งก็คือการปิด Port ที่เกี่ยวกับโปรแกรม P2P โดยใช้ Firewall Rules, Route Access List ตลอดจน ติดตั้ง IPS (Intrusion Prevention Systems) เพื่อบังคับให้ Traffic ของโปรแกรม P2P ไม่สามารถผ่านเข้าออกระบบเครือข่ายของเราได้ รวมทั้งการห้ามติดตั้ง โปรแกรม P2P ในองค์กรก็เป็นนโยบายที่ดีอีกเช่นกัน

 

8. ช่องโหว่ของ LSASS Exposures วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   บริการ LSASS ย่อมาจาก Local Security Authority Subsystems Service บน Windows Platform เฉพาะ Windows 2000 Server , Windows Server 2003 ทั้ง 32 bit และ 64 bit เกิดปัญหาใหญ่ด้าน Buffer Overflow ทำให้ แฮกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถเจาะทะลุเข้ายึดระบบที่มีช่องโหว่ได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยช่องโหว่ LSASS Vulnerability ยกตัวอย่างเช่น SASSER Worm และ KORGO Worm เป็นต้น

เราสามารถตรวจสอบช่องโหว่ดังกล่าว โดย โปรแกรม DSScan ซึ่งเป็น Free Tools จากเว็บไซต์ www.foundstone.com หรือ โปรแกรม SASSER Worm Scanner จาก www.eeye.com

วิธีการแก้ปัญหา

   การติดตั้ง Patch, Hot Fix และ Service Pack ล่าสุดให้กับ Windows 2008 Server และ Windows Server 2012 ตลอดจนการปิด Port UPP/135,137,138,445 และ TCP 135,139,405 และ 593 ที่ Firewall หรือใช้ TCP/IP filtering ที่มากับ Windows 2008 Server และ Windows Server 2012 ก็ได้เช่นกัน

 

9. ช่องโหว่ของ Email Client วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   โปรแกรม Email Client ยอดนิยมคงหนีไม่พ้นโปรแกรม Outlook หรือ Outlook Express จาก Microsoft เนื่องจากใช้งานง่ายและติดตั้งมากับระบบปฎิบัติการ Windows ปัญหาก็คือ Outlook นั้น มีช่องโหว่จำนวนมากที่แฮกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการเจาะระบบของเราได้ เช่น การติดไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Malware ต่างๆ โดยอัตโนมัติเพียงแต่ได้รับ อีเมล์ (ซึ่งยังไม่ทันเปิด Email เลยด้วยซ้ำ) ตลอดจน Spam mail ที่ได้รับกันอยู่เป็นประจำ และ ตามมาด้วยการหลอกลวงแบบ "Phishing" (ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.antiphishing.org ) รวมทั้ง วิธีการที่เรียกว่า "Web Beaconing" คือการตรวจสอบอีเมล์ Address ของเป้าหมายโดยการหลอกให้ผู้รับเปิดเมล์

วิธีการแก้ปัญหา

   คงหนีไม่พ้นการ Update Patch ล่าสุดให้กับ Outlook และ IE Web Browser (ในกรณีของ Outlook Express) และ ให้ทำการ Disable Message Preview Panel ใน Outlook Preview Manager โดยอัตโนมัติ รวมทั้งตั้งค่า "Restricted Sites Zone" ที่ Security TAB ใน Tools/Options Menu

การระมัดระวังเวลาเปิด Attachment File ก็เป็นเรื่องที่ควรตระหนักไว้เสมอ แม้กระทั่ง ภาพ JPEG ก็อาจมีชุดคำสั่งเจาะระบบอยู่ภายในภาพ JPEG ได้ ไม่เฉพาะไฟล์นามสกุล .exe หรือ .com เท่านั้น ที่ต้องระวังไฟล์รูปภาพ JPEG ที่มี Exploit หรือ ไฟล์นามสกุล .scr , .pif, .hta, .vbs ล้วนเป็นไฟล์อันตรายที่ต้องระวังแนะนำว่าให้ลบทิ้งเลยจะดีที่สุด

   Outlook 2008 Email Client มีความสามารถในการป้องกัน SPAM Mail ในระดับ Client มาให้ใช้ ซึ่งก็ใช้งานได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง การติดตั้งโปรแกรม Anti Virus, Anti-SpyWare, Anti-SPAM Mail จาก 3rd Party เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานประจำวันเช่นกัน

พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อีเมล์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน องค์กรควรกำหนดนโยบายการใช้งานอีเมล์ให้กับพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนล้วนใช้อีเมล์เป็นหลักในการทำงาน ดังนั้นทุกคนควรจะปฎิบัติตามนโยบายขององค์กร การจัด Security Awareness Training เป็นวิธิที่จะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นและปฎิบัติตามนโยบายอย่างได้ผล

 

10. ช่องโหว่ของ Instant Messaging (IM) วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่

   พูดถึง Instant Messaging หรือ IM หลายคนมักจะนึกถึง MSN และ WM (Windows Messenger) ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Windows XP โดยตัวโปรแกรม IM นั้นก็มีช่องโหว่เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆบน Windows ไม่ว่าจะเป็น Buffer Overflow, URL/Malicious link based, File Transfer Vulnerabilityและ ActiveX Exploit

วิธีการแก้ปัญหา

   ควรลง Patch ล่าสุดของ IM Software ถ้าใช้บริการของค่ายอื่นที่ไม่ใช่ไมโครซอฟท์เช่น Yahoo, AOL ก็ให้ Download Patch จากค่ายนั้นๆ และ การติดตั้ง Personal Firewall หรือ Host-Based IPS/IPS สามารถช่วยได้มากเพราะจะเตือนตอนที่มีการ Transfer ไฟล์ระหว่างเครื่อง

การปิด "Port" ของ IM program ที่ Firewall ก็เป็นแนวคิดที่ดี แต่ผู้ใช้อาจจะบ่นว่าเล่น IM ไม่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ Security Policy ขององค์กรว่าจะเปิดให้ใช้ IM หรือไม่ Microsoft.NET Messenger และ MSN Messengerให้ปิด Port TCP 1863 ส่วน MSN File Transferให้ปิด Port TCP 6891

กล่าวโดยสรุป การใช้งานระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows ทั้ง Client ที่ใช้ Windows เป็นหลักและ Server ที่ใช้ Windows 2008 Server/Windows Server 2012 ก็ล้วนแต่มีช่องโหว่ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเราควรตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเราโดยวิธีการทำ Vulnerability Assessment ซึ่งเป็นขั้นตอนหลักของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ที่บ้าน เมื่อเราพบว่าระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows ยังคงมีช่องโหว่อยู่ ก็ควรแก้ไขด้วยการ "Harden" ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ให้ถูกต้องตามที่ได้แนะนำไปแล้วในส่วนของวิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาที่หนักที่สุดคือ ปัญหาการจัดการกับ "คน" หรือ "ผู้ใช้" ที่ต้องได้รับการฝึกอบรม "Security Awareness Training" เพื่อให้เข้าใจปัญหาตลอดจนกลเม็ดในการหลอกลวงของแฮกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับวันจะมีรูปแบบใหม่ๆ มาตลอดจนเราตามแทบไม่ทัน ดังนั้นเราควรหมั่นติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่ต้องตกเป็น "เหยื่อ" ของผู้ไม่หวังดี และทำให้เราสามารถดูแลรักษาระบบของเราให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Sponsored Ads

Sponsored Ads

subscription

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sponsored Ads